On Stage 2019

Mystery on Stage 2019 - De Serre - Hasselt

Mystery on Stage 2019

IMG_8385.jpg

De editie 2019 ging door in De Serre in Hasselt en werd op mysterieuze wijze fantastisch georganiseerd door Mystery Hub Limburg. Wie graag nog eens naleest wie er op ons podium stond, klikt hier. Foto's van de avond ontdek je via deze link.


Toekomstmakers 2019

Parlangi. Generaties verbinden om beter te leren en leven  
Ad Geudens – Parlangi

Parlangi verbindt mensen van verschillende generaties, culturen, nationaliteiten en achtergronden met elkaar om beter te leren én leven. Wij geloven in de kracht van sociaal contact, in het leren én in de verbetering van de levenskwaliteit en gezondheid van mensen. 


Leer- en rekruteringsplatform voor technische talenten
Bert Adriaensen – Teach Each Other

Bedrijven, scholen en jongeren helpen om elkaars technische talenten te ontdekken en samen te werken.


Time-out Atelier voor jongeren
Evelyne Bresciani – LERNU-atelier

Het LERNU-atelier biedt tijd en ruimte aan jongeren om weer sterk te worden en zin te krijgen in een opleiding. Tegelijk zorgt de nauwe samenwerking ter plekke tussen de jongeren en jobdeskundigen voor het dichter bij elkaar brengen van generaties, ontdekken van talenten en respectvol leren wat onbekend was.


Karaton: dit keer is lezen echt een avontuur
Hannes Hauwaert – Happs Development 

Dyslecten bouwen educatieve avonturen game voor kinderen met lees problemen en dyslexie. 


Less is a whole lot more!
Kris Van Aelst – BimSem

Zelfstudieweek - wat de leerlingen zelf doen, doen ze meestal beter.


Alleen gaat het sneller, Samen gaat het beter: intervisie voor co-teachers en vakdoorbrekers
Lisa Verhelst – Dagelijks Leren

Co-teachers en vakdoorbrekers slopen de muren. Tussen klassen en vakken, maar in intervisies ook tussen scholen en onderwijsnetten.


Met Goevie! op weg naar inclusie!
Klaartje Leurs – vzw Goevie!

Vzw Goevie ! heeft een website/app ontwikkelt met oa. een databanksysteem om op een handige en snelle manier een handelingsplan op te stellen. VZW Goevie ! ontwikkelt en reikt hulpmiddelen aan om inclusief onderwijs te realiseren.


Weten wat werkt
Steven Ceuppens – Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Laten we een gemeenschappelijke taal ontwerpen om het over onderwijstechnologie te hebben, zodat technologie onderwijs meetbaar kan helpen bij haar kerntaak: goed onderwijs verstrekken.


Leren zonder dat het op school lijkt
Lisette de Voogd – School van de Toekomst

Toekomstgericht basisonderwijs dat aansluit bij leren door te doen. Thematisch geïntegreerde vakken die betekenisvol en contextrijk zijn.


Hoe kan ik anticiperen op het energieniveau van de kinderen?
Ina De Winne – studente UCLL

Kan beweging voor de school leiden tot een hogere leerefficiëntie?


Viewed 2,964 times