Over Ons

Het Mysterie van Onderwijs...


… is een beweging die zich inzet voor ondernemen in onderwijs.

… gaat ervan uit dat kwaliteitsvol onderwijs wordt gerealiseerd door mensen, in een onderwijssetting op mensenmaat ,als balancerend alternatief voor het steeds meer dominante efficiëntiediscours.

… gaat uit van de gelijkwaardigheid van mensen en het fundamentele recht van allen op kwaliteitsvol onderwijs. Wat kwaliteitsvol onderwijs is, wordt in specifieke contexten en in een altijd voortdurend overleg door verschillende partners keer op keer onderzocht, bevraagd en ge(her)definieerd in en door samenspel tussen wetenschappelijke en praktijkkennis

... focust zich op het (samen)spel van mensen en ideeën in onderwijs, omdat kwaliteit dynamisch is en in beweging.

… gelooft in leraars als ondernemers in onderwijs: ze zijn niet louter uitvoerders, in team nemen ze autonomie op en in hun diversiteit en professionaliteit worden ze gesteund en vertrouwd door de andere onderwijsstakeholders.

… wil ondernemers in onderwijs een podium geven, zodat ze in en door de spot lights gezien worden en kansen krijgen om actief verbindingen te maken met mensen die hun ondernemen kunnen (helpen) ondersteunen en ontwikkelen.

… gelooft dat kwaliteitsvol onderwijs zelf verbindt en dé hefboom is voor een duurzame en dynamische samenleving.

… verbindt zich met internationale bewegingen, verdragen en ambities die deze doelstellingen ondersteunen.

… gelooft in de kracht van het (feestelijk) samenzijn en verwelkomt mensen die in eigen naam de wereld via het onderwijs in beweging wil zetten door verbinding.
Beweging – MyVo een groep van mensen die samen iets willen bereiken: we willen de samenleving en bijzonder het onderwijs daarin in beweging krijgen. MyVo zelf is als beweging ook voortdurend in beweging: er is geen vaste of gestolde structuur; er is proces, samenwerking en conversatie. MyVo zet initiatieven en acties op touw die bijdragen aan de hierboven geformuleerde doelstellingen.

Wisselwerking tussen wetenschappelijke en praktijkkennis – MyVo is ervan overtuigd dat kwaliteitsvol onderwijs georganiseerd wordt vanuit ‘evidence informed practice’. Dat betekent dat de verbindingen tussen onderzoek en praktijk belangrijk zijn. Dat kan door onderzoekers en praktijkmensen dichter bij elkaar te brengen en via dialoog tot actie te laten komen. Dat kan door in te zetten op de praktijkkennis van onderzoekers en de onderzoeksvaardigheden van de mensen in de praktijk. MyVo gelooft dat ‘evidence’ kan ontstaan vanuit onderzoek en vanuit praktijk kan worden gehaald. MyVo pint zich niet vast op één ‘onderwijsbenadering’ of ‘-methode’: vele wegen leiden naar beweging.

Mensenmaat als balancerend alternatief voor het steeds meer dominante efficiëntiediscours – Onderwijs is mensenwerk en gaat over hoe leraren en leerlingen tot elkaar geraken en elkaar raken in interactie. MyVo gelooft dat er moet worden ingezet op het creëren van omgevingen waarin mensen tijd en ruimte krijgen en zichzelf motiveren (de leraar in relatie tot het beleid, de leerling in relatie tot de leraar). MyVo wil antwoorden formuleren op de trend die het facet ‘efficiëntie’ in het systeem centraal stelt, waardoor het op school niet meer voldoende gaat over mensen, maar eerder over structuren, middelen, resultaten… MyVo wil de taal van de interactie tussen leraren en leerlingen naar de voorgrond brengen, met woorden als liefde en warmte en geluk en dynamiek en betrokkenheid en passie enz. De ‘primaire onderwijsactoren (leraren en leerlingen)’ krijgen vat op de dingen. MyVo wil projecten en initiatieven opzetten die inzetten op de intermenselijke essentie van onderwijs en die leraren en leerlingen weer aan het stuur zet van het eigen (school)leven, het eigen leren en de eigen ontwikkeling.

Ondernemen in onderwijs – MyVo pleit voor professionele autonomie en prikkelt durf in het onderwijs. MyVo nodigt leraren uit om de grenzen van het systeem te verkennen en vraagt hen om niet bang te zijn om die grenzen wat uit te rekken en er desnoods tegen te stampen. MyVo ondersteunt de grensverleggers en geeft hen een plek, een platform. MyVo gelooft dat leraren zelf ruimte kunnen creëren voor experiment en actie en nodigt het uit dat te doen. 

Internationale bewegingen – VN-Resolutie 70/1 ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’ werd op 25 september 2015 aangenomen. De Agenda is een mondiaal actieplan voor mens, planeet en welvaart.  Het is een actieplan waarin een gedeelde hoop voor en gemeend geloof in een betere wereld centraal staan. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 voor een duurzame wereld. De 17 ‘global goals’ en 169 ‘targets’ vormen hét internationaal duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar. MyVo wil een ‘agent of positive change’ zijn en bijdragen aan de realisatie van de Global Goals via onderwijs. 

Verbinden – Meer autonomie betekent niet meer individualisering. Elke rol in het onderwijs wordt gemaakt in connectie met anderen. Kwaliteitsvol onderwijs is een gedeeld project van velen voor een gezamenlijke toekomst voor iedereen. MyVo kijkt naar het onderwijs doorheen de brillen van ‘coöperatie’, ‘participatie’, ‘community & conversation’…

Podium - Wat in de klas en in de school echt gebeurt, blijft vaak in de schaduw en onder het oppervlak. We willen de waterlijn laten zakken en zichtbaar maken wat onder het oppervlak ligt, omdat daar veel moois te zien is dat door het licht ook energie krijgt om te groeien en zo opgetild kan worden.

Duurzame en dynamische samenleving – De duurzame samenleving is een samenleving die erin slaagt te voldoen aan de behoeften van vandaag zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het is een samenleving die per definitie vandaag hoopvol naar de toekomst kijkt en iedereen een volwaardige plek geeft in de acties die ze onderneemt om ambities om te zetten in realisaties. MyVo schaart zich achter het nieuwe duurzaamheidsdenken waarin 6 elementen een rol spelen: people, planet, prosperity, partnership, justice & dignity. 

(Feestelijk) samenzijn – Feesten hoort bij het leven. Mensen feesten wanneer er iets verandert, bij als scharniermomenten in het leven, om te herinneren, om overwinningen te vieren en soms ook zomaar, om het leven te vieren, om vriendschap of liefde uit te drukken, om samen te kunnen zijn, om los te komen, om vrolijk te zijn, om iets nieuws te starten. Het feest hoort bij MyVo.

In eigen naam – De leden van MyVo zijn lid van MyVo in eigen naam en gaan in samenwerking met MyVo in eigen naam engagementen aan en niet vanuit de verschillende organisaties waarbij deze personen betrokken zijn.

Onze Axioma's

Het Mysterie van Onderwijs gaat uit van de volgende zeven axioma’s*:

1. Mysterie. Onderwijs is een mysterie.

2. Leren. Onderwijs draait om leren.

3. Actief. De toekomst creëren we zelf.

4. Positief. Leerkrachten zijn helden.

5. Mensen. Relatie gaat voor op structuur.

6. Feesten. Alles moet zolang het leuk is.

7. Relativeren. Wij zijn ook zoekende.

*Axioma’s zijn passé.


Viewed 13,089 times