Stijn Dhert

Stijn Dhert

Stijn_klein

Stijn Dhert

De Leuvense terrassen zijn ideeënfabrieken. Niet meer en niet minder. Het Mysterie van Onderwijs is er ook ontstaan. Op het Martelarenplein. In de lente. De vraag “Zou het niet leuk zijn indien er in Vlaanderen een organisatie zou zijn die echte onderwijsinnovatie ondersteunt?” werd snel omgezet in “We moeten een organisatie worden die echte onderwijsinnovatie ondersteunt!” Zo werd een idee een opdracht. En een opdracht een onderneming… Stijn is ondernemend in onderwijs. Als decaan van GROEP T – Leuven Education College probeert hij vooral ruimte te creëren voor collega’s en studenten om te proberen en te experimenteren. Omdat creativiteit en veranderingsbekwaamheid vragen om vertrouwen in de professionaliteit van onderwijsmensen en in het groeipotentieel van aankomende professionals. De onderwijsideeën en -idealen van UNESCO zijn een belangrijke bron van inspiratie: het doel van het onderwijs is om de talenten te ontdekken en naar boven te brengen die als een schat verborgen liggen in elk individu. Dat geldt ook voor lerenden, maar ook voor zij die lerenden begeleiden. Onderwijs is immers op alle niveaus en voor iedereen ‘something for the mind, the body and the soul’…


Viewed 4,373 times