Peter Op 't Eynde

Peter Op 't Eynde

Myvosite.jpg


Peter Op 't Eynde

Peter is een onderwijsmens in hart en nieren. Na 10 jaar onderzoekswerk als onderwijskundige heeft hij vol overtuiging de stap gezet naar de onderwijspraktijk. Zo is hij directielid in een secundaire school geworden. Leerkrachten de ruimte en steun geven om vanuit hun deskundigheid en gedrevenheid jongeren hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen, daar draait het hem om. Ook in zijn huidige functie als coördinerend directeur van de scholengemeenschap blijft dat zijn leidmotief. Over het muurtje kijken en leren van en met anderen vindt hij daarbij essentieel. Daarom neemt hij begeleidings- en vormingsopdrachten op in diverse contexten, werkte hij mee in het expertisenetwerk en bij de visitaties van de lerarenopleiding en laat hij zijn stem horen op diverse fora. Dat alles om te komen tot een beter en meer samenhangend onderwijsbeleid in Vlaanderen. Al die ervaringen wil hij inzetten in en voor het Mysterie van onderwijs, samen met al wie een hart heeft voor onze jongeren en hun onderwijs!


Viewed 3,995 times