Ronny Vanderspikken

Ronny Vanderspikken


RonnyVanderspikken-1024x681.jpg


Ronny Vanderspikken

Ronny bouwde zijn carrière uit als leerkracht en directeur, in de verschillende onderwijsnetten en -koepels. Ervaringsleren staat centraal met welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid als richtsnoer. Ook in zijn rol als coördinerend en algemeen directeur ondersteunde en coachte hij mensen en teams en leidde hij, als gecertificeerd AI-coach, grote-groeps-conferenties, steeds vanuit een waarderende insteek.

Na het behalen van zijn postacademische masteropleiding CIGO (consultancy in groepen en organisaties) werkte hij voor de Koning Boudewijnstichting als innovatiecoach en procesmanager in het pIEO-project: project innoveren en excelleren in onderwijs (grootstedelijke context) met focus op beleidsvoering en krachtige onderwijsleeromgeving.  Hij is mede-auteur Windkracht 4: rijke verhalen voor duurzame schoolontwikkeling.


Viewed 3,510 times