Nieuws

Archives for October 2017 « Recent Articles

Photo of Lies LambertOffline

Oproep: Flexibele leertrajecten

By Lies Lambert

Maak kans op financiële steun tot 3000 euro om te experimenteren met flexibele leertrajecten. Ga in dialoog met experten en ervaringsdeskundigen op de inspiratienamiddag op 13 december.


Photo of Lies LambertOffline

LEAD-IN en Mysterie van Onderwijs slaan de handen in elkaar voor een nieuw leadership mentor programma. In het programma doen we met leiders uit het onderwijs en de bedrijfwereld aan kennisdelen over inspirerend leiderschap. De 9 duo's werden op 25/10 bekend gemaakt op het Kick-off event.Viewed 72,976 times