On Stage 2018

De 10 Toekomstmakers van Mystery on Stage 2018

Duurzaam onderwijs gevangen in een spinnenweb • Nele Van den Bulck

De 21ste eeuwse vaardigheden in kaart gebracht in een visueel feedbackrapport voor de leerlingen van de basisschool.


De Tienerschool, een nieuwe school in opstart! • Winnie Smagghe

De Tienerschool is een nieuw schoolconcept in Brussel. Ze brengt leerlingen van de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair samen.


Een innoverend en ondernemende basisschool in Balen • Debbie Goudriaan

Een duurzame school met focus op ondernemerschap waar het eigen ritme van zowel kind, ouder als leraar centraal staat.


GAZON! • Robin De Cnaep

GAZON wil de kiemen zaaien van een vruchtbare grondlaag voor toekomstgericht onderwijs, waarbij zelfbewustwording van de leerling centraal staat. Van daaruit wordt een leerweg ontwikkeld die de nadruk legt op verbindende communicatie, waardenonderzoek en de juiste vaardigheden die autonomie en verantwoordelijkheid stimuleren.

 

Memorydate • Heidi Timmerman

Memorydate is een project waarbij door middel van laagdrempelige ontmoetingen op een herinneringsplek jongeren van diverse origine elkaar leren kennen en hun verleden. Musea denken na over hoe ze hun erfgoed willen actualiseren en leraren proberen zo het onderwijs meer levensecht te maken.


Peer Teaching Enterpreneurship • Nele Van Eycken

Leerlingen ontdekken al spelend hoe ondernemend ze zijn. Door elkaar les te geven of hun verhaal te vertellen bouwen ze bruggen.


SAJOMA, de dynamische school van de Toekomst • Erika De Bonte, Veerle Van Elsen

Wij willen bouwen aan de dynamische school van de toekomst waarin buitengewoon en gewoon (basis)onderwijs samenwerken door middelen en infrastructuur te delen en de bestaande expertise te versterken. We willen dit realiseren via 'Working apart together' waarbij de ouders, leerlingen, leerkrachten, paramedici de eerste en belangrijkste partners zijn die maximaal betrokken moeten worden.


Take The A-turn! • Kurt Vanoosterweyck

Ieder kind mag er op elk moment zijn. Het Altruïstisch Onderwijs is een integraal opvoeding-, onderwijs- en trainingsmodel dat ernaar streeft op efficiënte en op voor kinderen aantrekkelijke wijze meer te halen uit hun natuurlijke leergierigheid zodat ze zich ontwikkelen tot altruïstische, bewuste, empathische mensen met een versterkt relativeringsvermogen en met inzicht in de eigen én omliggende wereld.


The Rebel Alliance • Jeroen Heremans

The Rebel Alliance probeert onderwijsdurvers te verenigen door een actief netwerk op te bouwen met mensen van binnen en buiten de school.


Vind je element en breng passie en talent samen • Annelore Delbecque

Wanneer talent en passie samenkomen, kan je je element vinden. De sterkte van verbinding en zorg, wakkeren het leerplezier aan.Mystery on stage • woensdag 28 februari • NEST • Gent


Programma:

15u00: Sessie Pitchen voor Toekomstmakers

18u00: Walking Diner

19u00: 10 Toekomstmakers aan het woord

20u30: Rondetafelgesprekken 

21u30: Napraten aan de bar 


Hoe inschrijven?

Je schrijft je hier. Je inschrijving is definitief na betaling van het inkomprijs op het rekeningnummer BE11 9731 2400 6248 met Myos18 + je naam als vrije mededeling.

  • Mystery on Stage inclusief walking diner en drankje:  30€
  • Mystery on Stage inclusief drankje, exclusief walking diner: 15€
  • Leden van het Mysterie van Onderwijs en studenten: - 5€ korting.

Studenten, breng je studentenkaart mee!

Ben je nog geen lid van het Mysterie van Onderwijs en wil je dat graag worden? Kijk dan zeker hier. Je hebt recht op korting als je lidgeld voor 28/02 op onze rekening gestort werd.

Viewed 1,768 times